Materials, documents…

ARGUMENTS SOBRE LA POSSIBLE IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA CONTINUADA ALS ESTUDIANTS D’ ESO

Avantatges Inconvenients
Reducció despesa de l’Administració pública Desavantatge de l’escola pública vers la privada
Racionalització dels horaris Saturació horària
Millora pedagògica El rendiment escolar pot disminuir
Millora econòmica en l’estalvi del menjador Risc de pèrdua del servei de menjador
Més temps amb la família Menors no acompanyats/ades
Més temps per altres activitats Increment de la bretxa social en educació

COM AFECTA A L’ESCOLA PUBLICA?

AVANTATGES: Reducció despesa de l’Administració pública

“Els instituts on solament s’imparteix ESO i batxillerat, el centre estaria tancat a la tarda, amb la qual cosa s’estalviaria electricitat i calefacció. Els centres amb cicles formatius o batxillerat nocturn estalviarien part d’aquestes despeses tancant llums d’alguns passadissos i aules. L’Administració deixaria de pagar els dinars gratuïts als alumnes que s’han de desplaçar a un altre municipi per estudiar l’ESO. Aquest diners es podrien destinar a beques de menjador per a famílies amb pocs recursos econòmics o a extraescolars.”

INCONVENIENTS: Desavantatge de l’escola pública vers la privada

Cap escola concertada es planteja la jornada continua. Això comporta un perill de transvasament d’alumnes dels instituts públics als col·legis privats concertats, ja que moltes famílies poden entendre que l’oferta privada és més completa que la pública, o que dóna una atenció més integral. Hi ha risc, per tant, d’un deteriorament del prestigi de l’escola pública amb el conseqüent abandonament per part de les classes mitges i la ghettització dels centres. D’altra banda, durant dècades ha estat un objectiu que els equipaments escolars siguin aprofitats el màxim d’hores, però amb aquesta mesura, si no hi ha finançament públic per activitats extraescolars, o be els centres romanen tancats (amb el desaprofitament d’equipaments públics que això significa), o es fan activitats amb quotes, el que suposa una forma d’exclusió de les famílies que no les poden pagar.

INCIDENCIA DELS HORARIS EN ELS RITMES DELS ESTUDIANTS

AVANTATGES: Racionalització dels horaris

“Si les classes fossin de 50 minuts i no de 60 i hi hagués dues estones d’esbarjo de 20 minuts (o de 20′ la primera i 30′ la segona) les sis classes fetes al mati de manera intensiva no son tan pesades com es vol fer veure des d’alguns sectors. En les altres CCAA i en molts altres països es fa d’aquesta manera i funciona.”

INCONVENIENTS: Saturació horària

L’únic institut del districte que va provar la jornada continuada durant el curs passat, ha retornat a la jornada partida aquest curs, ja que l’Administració no ha permès les classes de 50 minuts. Així, la jornada continuada suposa un seguit d’hores de classe interrompudes tan sols per mitja hora de pati, i la finalització de la jornada a les 14:30 o a les 15:00 sense haver dinat. Una part del professorat assenyala que els nois i les noies estan més fatigats als migdia. Com que els horaris socials no canvien al mateix ritme, hi ha risc de que finalment vagin a dormir a la mateixa hora, s’hagin d’aixecar més d’hora, dormint menys.

IMPACTE PEDAGOGIC

AVANTATGES: Millora pedagògica

“Amb la jornada intensiva es rendeix més, l’atenció es concentra al matí i l’estudiant té temps a la tarda per assimilar els coneixements, fer els deures, estudiar, etc. Durant les tardes es concentra la conflictivitat i el deteriorament de la convivència als centres. La jornada intensiva afavoreix la seriositat de l’ensenyament. Els instituts son per aprendre, no podem ocupar tot el temps de l’alumne impedint que pugui exercir els altres rols necessaris per créixer com a persones. Als instituts en que l’absentisme escolar és més elevat a les classes de La tarda aquest problema desapareixeria.”

INCONVENIENTS: El rendiment escolar pot disminuir

No hi ha estudis que demostrin clarament si millora o empitjora el rendiment acadèmic amb la jornada intensiva. De fet, en països com Alemanya on hi havia jornada intensiva, s’està tornant a formes de jornada partida, amb activitats no curriculars a la tarda. A Franca, la jornada intensiva també suposa activitats no curriculars programades per la tarda, amb finançament públic. És a dir, a Europa no es considera que tota l’activitat formativa a les escoles sigui només pel matí, les tardes també son temps per educar a les escoles.

AFECTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

AVANTATGES: Millora econòmica en l’estalvi del menjador

“Les famílies que ho desitgessin deixarien de pagar el menjador. Es milloraria la qualitat de l’alimentació de molts dels alumnes que ara han de dinar fora de casa per força. Alguns alumnes necessiten transport públic per fer el desplaçament cap a l’institut a la tarda, aquesta és una altra despesa que s’estalviarien.”

INCONVENIENTS: Risc de pèrdua del servei de menjador

Hi hauria una forta disminució de l’alumnat que acudeix al menjador, cosa que faria inviable el servei, com ha passat en altres instituts. En el cas del nostre, es perdria un servei de cuina de qualitat. D’altra banda, menjar a casa per a molts nois i noies no suposa una millor alimentació: primer, hi ha un clar risc de que els menors que es queden sols a casa, acabin deteriorant els hàbits alimentaris; segon, hi ha algunes famílies amb pocs recursos econòmics o de temps per oferir una dieta equilibrada.

CONCILIACIÓ AMB LA VIDA FAMILIAR

AVANTATGES: Més temps amb la família

“Els alumnes que fan extraescolars podrien fer-les a partir de les tres o les quatre de la tarda, d’aquesta manera podrien arribar abans a casa. Així tindrien més temps per estar amb la família, temps lliure, temps per fer els deures i estudiar i per anar a dormir a una hora convenient, etc. Els desplaçaments del migdia per anar a dinar i tornar a l’institut per les classes de la tarda suposen una pèrdua de temps i un desgast que els alumnes es podrien estalviar.”

INCONVENIENTS. Menors no acompanyats

Els temps de les activitats extraescolars organitzats per entitats s’adrecen a alumnes tant de l’escola pública com de la concertada. Si part d’aquest alumnat no pot assistir per estar a classe, es mantindran els horaris, de manera que els alumnes de la pública que fan jornada intensiva tindran un temps mort a primera hora de la tarda. Com que en la major part dels casos, els pares i mares a aquelles hores estan treballant, es corre el risc de que nois i noies de 12 anys o poc més passin llargues hores sedentàries i sense supervisió. Menys temps d’escola no vol dir necessariament més temps en família. En molts cassos pot suposar més temps de solitud.

LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

AVANTATGES: Mes temps per altres activitats

“Amb les tres tardes de l’ESO hi ha moltes escoles de música, ballet, d’idiomes, clubs esportius, etc. que tenen problemes per organitzar els horaris. Sense les tardes de l’ESO aquestes activitats podrien començar havent dinat de dilluns a divendres i no caldria que s’acabessin a les nou o les deu del vespre, com esta passant ara.”

INCONVENIENTS. Increment de la bretxa social en educació

Si la jornada intensiva suposes que les activitats curriculars (les més “dures”) es fessin al matí, i la tarda quedes per activitats lúdiques, de formació en àmbits no curriculars com la musica, l’art, l’esport, etc. Com UN ELEMENT DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA, és a dir, amb finançament públic com es fa a Franca o a Alemanya, desapareixerien molts dels inconvenients assenyalats. Però no hi ha cap pla d’inversió pública en aquest àmbit. Més encara, experiències en aquesta línia com van ser els plans d’entorn, pràcticament han desaparegut. Hi ha l’opció de que ho financin les famílies, però no totes poden pagar activitats extraescolars, així doncs, si la jornada intensiva no ve acompanyada de finançament públic per activitats extraescolars, la bretxa de desigualtats socials s’incrementa.

—————————————————————

L’ AMPA del Brossa i la del Goya conjuntament amb la Coordinadora d’ Horta – Guinardó vam organitzar l’abril passat una xerrada al barri sobre la jornada escolar “Jornada continuada o jornada partida“.

Van venir dos especialistes: l’ Elena Sintes i el Francesc Xavier Moreno.

Les seves exposicions es basaven en aquests treballs:

Xerrada jornada lectiva

Una resposta a Materials, documents…

 1. Eduard ha dit:

  He trobat això per la xarxa:
  JORNADA CONTINUA – NOMÉS MATÍ
  % JORNADA CONTINUADA: CANARIAS 100 EXTREMAD. 100 CEUTA I M. 100 MÚRCIA 99 BALEARS 86 ANDALUSIA 80 ASTÚRIES 80 CASTELLA LA M. 78 GALÍCIA 60

  JORNADA PARTIDA – MATÍ I TARDA
  % JORNADA PARTIDA: ARAGÓ 100 CATALUNYA 100 VALÈNCIA 100 NAVARRA 97 EUSKADI 95 CANTABRIA 84 MADRID 82 LA RIOJA 82 CASTELLA LL. 60

  JORNADA MIXTA – EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
  Catalunya excepte els centres pilots experimentals que tenen concedida la jornada continuada.
  ——————————————————–
  Però si comparem les comunitats que fan més del 80% de jornada continuada (Canàries, Extremadura, Ceuta , Melilla, Múrcia, Balears, Andalusia), amb els resultats PISA, tan els dels anys 2006 al 2009 com els dels anys 2009 al 2012 veiem que són les que obtenen pitjors resultats.
  PISA 2006
  PISA 2009

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s